• Thông dụng

  Danh từ
  position
  disposition, posture
  power, authoritative
  like that, such, so
  Động từ
  to replace, to substitute
  to mortgage

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  field
  token

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  swear

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  displace
  electric potential
  electrostatic potential
  potential function
  spectral
  substitute
  authentication token
  badge
  cards
  fiche
  list
  tag

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  position
  card
  docket
  token

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X