• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  run duration
  run time
  running duration
  running time
  transfer rate
  transfer time
  transmission rate
  transmission time

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X