• Thông dụng

  Danh từ
  sailor, seaman

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  mariner
  sailor
  seaman
  shipman

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  hand
  mariner
  seafarer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X