• Thông dụng

  Danh từ
  order, rank
  kind, sort, thing
  Tính từ
  second; inferior

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X