• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  seconds

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  article
  after product
  bad item
  defective unit
  off-grade product
  reject
  rejection
  spoiled goods
  substandard product
  undergrade goods

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X