• Thông dụng

  Động từ
  to carry, to bring
  to take with
  to set free, to release
  to forgive, to exempt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X