• Thông dụng

  Danh từ
  latch (of a door)
  transversal bar (of a leed)
  medium

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  block
  brad
  cotter
  dowel pin
  joggle
  keys
  latch
  spline
  tab
  tenon
  timber connector
  tongue
  trenail

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X