• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  feather
  feather key
  flat key
  key on flat
  parallel key
  prismatic key
  rectangular key
  sunk key

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X