• Thông dụng

  Danh từ
  section, part
  piece of (literature, poem, essay)
  Số từ
  thousand
  Động từ
  to move
  Tính từ
  inclined to, prone to

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X