• Thông dụng

  Danh từ
  tin
  stale urine

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bronze-bronze
  phosphor-bronze
  stannum

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X