• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  packet assembler-disassembler (PAD)
  packetizer depacketizer
  PAD (packet assembler-disassembler)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X