• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  attaching device
  interconnecting equipment
  jointer
  floating equipment
  floating rigs
  water-borne equipment

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X