• Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  SFU (store-and-forward unit)
  store-and forward unit (SFU/SU)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X