• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  closed heat exchanger
  closed heat exchanger [interchanger]
  closed heat interchanger
  cold heat exchanger

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X