• Thông dụng

  Danh từ
  hair-brooch
  Động từ
  to massage
  to apply to, to rub, to put on (to) wear

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X