• Thông dụng

  Danh từ
  autumn;(Mỹ) fall
  Động từ
  to collect
  to get back; to recall
  to obtain, to

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  thing

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  sort

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  record
  transmit receive (TR)
  zoom
  assaying
  audit
  developmental
  essay
  prove
  testing
  trial
  variety

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  raise
  receive
  letter
  mail
  order
  sort
  variety
  tentative
  test
  trial
  try

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X