• Thông dụng

  Động từ
  to withdraw, to retrieve

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  reclaim

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  recover

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  call in
  claw back
  recapture
  reclaim
  recover
  recuperate
  redemption
  repossess
  repossession
  salvage
  withdraw
  withdrawal

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X