• Thông dụng

  Danh từ

  Fairy
  Fairy godmother
  angel
  goddess

  Phó từ, tính từ

  First
  Trước tiên, đầu tiên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X