• Thông dụng

  Danh từ

  Vietnamese cards, Thirteen, Killer, Up the Hill
  là một cách chơi bài của Việt Nam, được chơi bởi hai đến bốn người.

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  advance

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  progress

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X