• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  pseudonoise (PN)
  pseudorandom noise (PN)
  pseudo-random noise-PRN

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X