• Thông dụng

  Danh từ

  Flight attendant
  Cabin crew
  Steward/ Air host: Nam tiếp viên hàng không
  Stewardess/ Air hostess: Nữ tiếp viên hàng không

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X