• Thông dụng

  Động từ
  to refine

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  distilled
  epuration
  fining
  purify
  scrub

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  fining
  high finished
  purify
  refine

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X