• Thông dụng

  Tính từ
  big

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  vast

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  paint

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  silk

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  big
  grand
  gross
  heavy
  party
  squad
  team
  lamella
  plate
  unit

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  big
  silk
  nest
  pool
  section
  team
  folio
  list
  piece

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X