• Thông dụng

  Tính từ
  big and tall

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  grandiose
  massive
  polysarcous

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bulky
  huge
  mammoth

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X