• tương tự trà trân châu (khác nhau về thành phần)

  boba milk tea, boba drink
  bubble tea (tên này được sử dụng ở các nước ở ngoài Châu Á)
  black pearl iced tea, black pearl tea
  pearl sago tea
  tapioca tea/drink

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X