• Thông dụng

  Danh từ

  The bottom of a cup or bowl

  Tiếng lóng

  Vulva
  woman sexual organ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X