• Thông dụng

  Danh từ
  Moon
  Trăng non: New moon
  Trăng lưỡi liềm: Crescent moon/ New crescent moon (trăng lưỡi liềm đầu tháng)/ Old crescent moon (trăng lưỡi liềm cuối tháng)
  Trăng thượng tuần: 1st quarter moon
  Trăng khuyết: Waning gibbous moon
  Trăng tròn/ rằm: Full moon
  Trăng hạ tuần: Last quarter moon

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X