• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  biaxial state of stress
  biaxial stressed state
  two-dimensional state of stress
  two-dimensional state of stresses
  two-dimensional stress

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X