• Thông dụng

    %%General Trần Bình Trọng (13th century) laid down his life in the second anti-Mongol war (1285). Being captured and enticed into surrender by the enemy, he answered intrepidly : "Rather being the demon of South than being the king of North".

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X