• Thông dụng

    %%Trần Quang Khải (1240-1294) - King Trần Thái Tôn's son - was a famous general in the anti-Mongol war, a good diplomat and poet. It was him that had trounced the Mongol troops at Chương Dương and Thăng Long in 1285. He composed Tòng Giá Hoàn Kinh Sư (Accompanying the king to the royal city) with such excellent sentences as "Đoạt giáo Chương Dương độ, Cầm hồ Hàm Tử quan" (The aggressors were completely disarmed at Chương Dương and shamefully captured at Hàm Tử).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X