• Thông dụng

  Danh từ
  Betel
  Quid of betel (and areca-nut)%%*Ăn trầu là tập tục có từ thời cổ. Miếng trầu gồm có : Một miếng cau + Một miếng lá trầu không có quệt vôi + Có nơi còn thêm một mẩu thuốc lào. Trong phong tục Việt Nam, có tục mời trầu hầu chuyện, nên có câu "Miếng trầu là đầu câu chuyện". * Ăn trầu (Betel chewing) : A popular custom formed in Vietnam since time immemorial. Each quid of betel consists of a piece of areca-nut and a betel leaf with no lime spread on it, and in some cases, included with a piece of tobacco.Traditionally, Vietnamese people invite their guests to chew betel before starting a conversation. This explains thoroughly the saying known to everyone : "A quid of betel and areca-nut starts the ball rolling".

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X