• Thông dụng

  Danh từ
  drum, tomtom
  Tính từ
  cock,male
  empty, vacant; unoccupied

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X