• Thông dụng

  Danh từ
  sky
  good, goodness, heaven
  weather-it

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  celestial

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dominate
  exceed
  privileged

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  tie

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X