• Thông dụng

  Tính từ
  late, tardy
  Động từ
  to sagg

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  keep

  Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  magnetic core

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  tower

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  abutment
  axle
  external, table
  frame
  isolated support
  jamb
  mast
  pier
  pillars
  pivot
  pivotal
  pole piece
  pylon
  rest
  rod
  saddle
  shore
  spar
  stay
  stayed pole
  stile
  stump
  suddle
  supporting

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  shaft
  deduct
  ex
  minus
  store

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X