• Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  anchor support

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  anchor position
  anchor post
  anchor support
  anchorage pier
  deadman
  holdfast
  strain tower
  tension post

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X