• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  distributing shaft
  distribution shaft
  intermediate shaft
  lay shaft
  layshaft lathe
  lying shaft
  side shaft
  tappet shaft

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X