• Thông dụng

  Danh từ
  oyster
  young man, boy
  Danh từ, tính từ
  male

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X