• Thông dụng

  Danh từ
  midland

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  mean
  midland
  miền trung du
  midland region

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X