• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  average duration of file
  average duration of life
  mean life
  mean lifetime
  mean time to failure (MTTF)
  median life
  MTTF (mean time to failure)

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  mean length of life

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X