• Thông dụng

  Động từ
  to slip
  to come out (off)
  Phó từ
  directly, straight (to), straight away

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X