• Thông dụng

  Tính từ
  absolute

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  Absolute (ABS)
  absolute ampere
  uncondional
  uncondition
  unconditional
  unconditionally

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X