• Thông dụng

  Động từ
  to come in, to go in
  to set in, to begin
  to join, to enter
  Trạng ngữ
  in, into, on
  Tính từ
  in; to a touchdown

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  enter
  incoming
  input

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X