• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  floor board
  parquet block
  parquetry stave
  sett
  wood block

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X