• Thông dụng

  Danh từ
  fin
  ray, fin-ray
  Động từ
  to surround, to encircle, to besiege

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X