• Thông dụng

  Danh từ

  screw

  Động từ

  to pull down
  to wrest down

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bolt
  male screw
  screw
  screw bolt
  screwed
  screw-wrench

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  hennery
  hen-run

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X