• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  forcing screw
  housing screw
  jack screw
  pressing screw
  screw jack
  screw, trimmer
  trimmer screw

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X