• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  adjusting screw
  positioning screw
  safety set screw
  seat screw
  set screw
  setting screw

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X