• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  adjusting screw
  binder screw
  clamping screw
  locating screw
  regulating screw
  retainer screw
  straining screw
  tension screw
  terminal screw
  tightening screw

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X