• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  foot screw

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  abutment screw
  backing up screw
  fixing screw
  limit screw
  limiting screw
  locking screw
  retainer screw
  stop screw
  stop spindle
  thrust screw

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X