• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  attachment screw
  clamping screw
  fastening screw
  fixing bolt
  fixing screw
  pinching screw
  retainer screw
  setting screw
  setting-up screw
  straining screw
  terminal screw
  thrust screw
  tightening-up screw

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X